10 tipů k efektivní komunikaci

 

Komunikovat s okolním světem se každý z nás učí od narození. Je tedy naprosto přirozené, když máme pocit, že komunikaci ovládáme. Že známe její pravidla, tajemství, fígle… Otázka je, nakolik se tím vším v praxi řídíme.

Nakolik je naše komunikace vědomá? Nakolik ji máme pod kontrolou? A do jaké míry se v komunikaci chováme automaticky intuitivně?

Zlepšení komunikačních dovedností přináší jisté výsledky. Někomu možná hned. Jinému za pár dnů, za týden, dva.

Každý jsme originál. A naše životní situace jsou odlišné. Ale určitě si těch změn všimnete:

  • Snadněji se dorozumíte
  • Vyhnete se zbytečným konfliktům
  • Najdete společnou řeč s lidmi, se kterými to dosud nešlo
  • Budete úspěšnější – v práci i osobním životě
  • Budete mít sami ze sebe lepší pocit
  • Budete sebejistější, sebevědomější
  • Budete víc v klidu

10 tipů ke zlepšení komunikačních dovedností

1. Komunikace je cesta

komunikace_1

Zaklínadlem dnešní doby je „komunikace“. Ne náhodou používáme tohle slovo i ve významu „spojení dvou míst“, například silniční komunikace. Komunikace je totiž cesta!

Komunikace je cesta od jednoho člověka ke druhému, od firmy k zákazníkovi, z momentální situace do jiné. Komunikace je cestou k dorozumění — k výměně informací a předávání úkolů. Ke sdílení pocitů, obav, radostí a zážitků. Je to ale také velmi mocný nástroj k budování, rozvíjení a udržování vztahů s jinými lidmi.

Ať se nám to líbí, nebo ne, bez fungující komunikace zkrachuje jakýkoli projekt. I nejlepší myšlenky zcela zapadnou, pokud se nám je prostřednictvím komunikace nepodaří uvést do života. Můžeme vynaleznout perpetuum mobile, ale k čemu to bude, pokud ho budeme nosit jen ve své hlavě?

Bez vzájemné komunikace se rozpadne každý vztah — pokud se nám ho vůbec bez komunikace podaří vytvořit.

Komunikujeme všichni a komunikujeme stále. Bez přestání. A i když se to učíme od narození, od prvních nadechnutí, děláme v komunikaci chyby. Úplně všichni. I profesionálové se dopouštějí chyb!

Celý článek >>>

2. Komunikujte srozumitelně

komunikace_2

Snad každý týden po mně někdo chce zaručený tip na úspěšnou komunikaci. A přestože podobné zkratkovité rady nemám rád, jeden tip mám.

Úspěšní budete, jestliže svou komunikaci budete řídit. Pokud budete komunikovat vědomě. S konkrétním úmyslem. A pokud podle toho, jaký máte cíl a čeho chcete svou komunikací dosáhnout, budete volit svůj komunikační styl. Komunikační nástroje, chcete-li.

Srozumitelná komunikace

Jak to tedy zařídit, aby vaše komunikace s druhými byla SROZUMITELNÁ? Pokud vám mám dát jednoduchou, krátkou radu, bude znít asi takhle:

Komunikujte s druhými jejich jazykem!

A tím jsem vlastně řekl všechno podstatné. Mám odpracováno, můžeme vypnout počítače, mobily, tablety a jít domů. Můžu si jen tak sedět v křesle, točit mlýnek a spokojeně odpočívat.

Ale tak jednoduché není.

Co to znamená – „mluvit s druhými jejich jazykem“? Pojďme si dát několik příkladů.

Celý článek >>>

3. Jak přesvědčit kohokoli o čemkoli za pár vteřin

04

Do jaké míry umíte druhé přesvědčit? Považují lidé váš projev obvykle za přesvědčivý? Jak se při přesvědčování cítíte? Co by se dalo změnit nebo zlepšit?

Máte vyřídilku nebo moc přesvědčovat neumíte? Představte si, že máte svůj produkt nebo službu prodat člověku, s nímž jedete výtahem. Moc času není. Je třeba jít okamžitě do akce!

Na toto téma byla napsána řada knih. Ale zkusme jít rovnou k věci.

Níže uvedených šest tipů zaručeně funguje, sice ne na 100%, protože vždy se najde nějaká výjimka, ale tyto tipy skutečně fungují.

Celý článek >>>

4. Jak přijít o klienta hned na první schůzce

Woman having stomach pain

Cílem úspěšně zvládnuté komunikace je dosáhnout očekávaného výsledku. Stejně jako obsah je důležitá i forma sdělení. Proč řada obchodníků po první schůzce zažije zklamání? Jaké základní otázky si položí každý zákazník na prvním setkání s obchodníkem? A jak se vyvarovat základních chyb?

Smutný příběh pana N.

„Můžete mi říct, kde je zakopaný pes? Říkám v podstatě to samé jako moji kolegové, znám všechny naše produkty dokonale a umím je vysvětlit. A přesto jsem už tak dlouho neuzavřel jedinou pořádnou zakázku! Proč všechny ty rozpracované případy padají pod stůl?“

Celý článek >>>

5. Budete litovat…

komunikace_4

Co má v komunikaci největší vliv? Slova, akustika a modulace hlasu, nebo řeč těla? A co když naše slova nejsou v souladu s tím, jak je říkáme? Harmonie slov a řeči těla je pro vyváženou komunikaci nesmírně důležitá. Co vše rozhoduje o tom, jaký dojem na druhé děláme a zda nám budou ostatní ochotni naslouchat či nikoliv?

Byla jsem na návštěvě u známých a právě se chystala k odchodu. V tom se u vchodových dveří, kde jsem zrovna stála, ozval zvonek. Otevřela jsem a za dveřmi stál malý drobný mladík v bílé košili, černých kalhotách a na krku mu visela jakási cedulka.

„To byl fofr, Vy jste na mě musela čekat,“ zahlaholil místo pozdravu. Ujistila jsem ho, že nikoho nečekám, jsem právě na odchodu a nejsem „paní domu“.

Trochu znejistěl, ale nedal se. Hlaholil dál, že v tom případě potřebuje mluvit s někým, kdo ten byt obývá. To už se k dveřím bytu blížil jeho skutečný vlastník, můj známý. Zcela evidentně z mladíka radost neměl a ke dveřím se mu moc nechtělo. Poodstoupila jsem a vše už jen sledovala z povzdálí. Z toho, co se dělo dál, mi moc dobře nebylo a s obchodní profesionalitou ani lidským přístupem to příliš společného nemělo. Ostatně, můžete posoudit z následujících vět sami.

Mladík začal mému známému mávat před obličejem cedulkou, která mu visela na krku, a drmolil cosi o tom, že je obchodní zástupce oné významné energetické společnosti, jejíž logo bylo viditelné na jmenovce.

Podle výrazu tváře mého známého tato informace zcela evidentně neuklidnila. „A co chcete?“ zeptal se.

Mladý obchodník na to spustil: „Určitě víte, že jsme Vám před nějakým časem zaslali dodatek smlouvy k podpisu, který Vám garantuje řadu výhod. Abyste o tyto výhody nepřišli, přišel jsem ověřit, zda jste dodatky podepsali a odeslali zpět.“

Po celou dobu svého monologu máchal nekoordinovaně rukama a poskakoval po chodbě. Působil velmi nervózně i přes to, že se snažil mít pevný, ale přesto přátelský hlas. Což se mu moc nedařilo a přátelsky kvůli svému poskakování a vrtění nepůsobil už vůbec.

Celý článek >>>

6. Uklidni se!

komunikace_5

Víte, jak naše mysl reaguje na předponu NE? Jaké emoce v naší mysli vyvolají slova „neboj, nebude to bolet, nic se ti nestane“? Zklidní naši mysl, nebo v nás vyvolají pocit nedůvěry a pochybností? A co teprve slůvko „uklidni se“? Skutečně v nás vyvolá pocit klidu a pohody? Jak vnímají tato slova dospělí a jak jsou na tom děti? Odpovědi i malou inspiraci naleznete v mém příběhu.

Tichem čekárny před ordinací dětského lékaře se rozlehl dětský pláč a křik. Ozýval se z ordinace. Dveře se otevřely a z nich do čekárny vyšla maminka s plačícím, asi tříletým chlapcem. Za nimi se ozval rázný hlas doktorky: „Tak maminko, až se váš syn uklidní, přijďte zpátky a dokončíme vyšetření.“

Maminka si sedla s chlapcem do takřka prázdné čekárny a jala se uklidňovat chlapce, jehož pláč neutichal. „Co jančíš, prosím tě, vždyť to nebolí.“ Začala mírným, domlouvavým hlasem. Chlapec se na ni pochybovačně podíval, popotáhl a v pláči pravil. „Bolí, minule to taky bolelo.“

„Ale minule to bylo něco jiného. Paní doktorka si tě musí poslechnout, aby věděla, jestli už jsi zdravý.“ „Já nechci, já se bojím. To bolí!“ Vzlykal a jeho pláč stále zesiloval. V očích malého chlapce se zračil strach a nedůvěra. Maminka udělala další pokus. „Neboj, nebude to bolet.“ Nezabralo to, byl k neutišení. Maminka začínala být nervózní a její hlas už vůbec nezněl klidně. „Prosím tě, neřvi tady a uklidni se! Děláš jenom ostudu.“ Pravila důrazně a zoufale zároveň.

Do této scenérie se rozrazily dveře ordinace a v nich se objevila paní doktorka. Dala si ruce v bok, podívala se na chlapce z vrchu a pravila: „Tak co, už ses uklidnil?“ Postarší paní, která seděla s vnučkou v čekárně, se lehce pousmála. S ohledem na řev, rozléhající se budovou, vyzněla tato věta opravdu komicky.

Postarší paní vstala a přistoupila k lékařce. Něco jí tichým hlasem řekla a trpělivě čekala na odpověď. Lékařka po chvíli sundala stetoskop z krku a podala ho dotyčné starší dámě.

Celý článek >>>

7. Komunikace, obchod a úspěch

Woman having stomach pain

Úspěšná komunikace předpokládá, že se nám s druhým člověkem podaří navázat vztah. A proč by to nemělo jít? Protože děláme základní chyby, neuvědomujeme si zákonitosti procesu komunikace a spoléháme se na to, že pokud umíme mluvit, umíme i komunikovat. Jenže tak to není. Jaké je řešení?

Základní chyby v komunikaci aneb co byste si měli hlídat

Lidské bytosti touží po přijetí. Chceme, aby nás druzí vnímali, přijali, respektovali.

Chceme, aby o nás někdo měl skutečný zájem. A s tím souvisí základní dovednost dobrého komunikátora. Překvapivě to není schopnost chrlit vzletná slova, ale schopnost naslouchat.

Zní to banálně, já vím, ale není naslouchání jako naslouchání. Pokud vám někdo skutečně věnuje pozornost, pokud vám doopravdy naslouchá, cítíte to téměř fyzicky. Je vám prostě fajn. Naslouchání vám otevře dveře k druhému člověku, ať je jím zákazník, šéf nebo partner.

Rozdíl v naslouchání si nejzřetelněji uvědomíte v TV. Kdyby redaktoři skutečně naslouchali, navazovali otázkou na to, co bylo řečeno a měli skutečný zájem o partnera v rozhovoru, o téma a o jeho názor, pak byste vy, jako diváci, měli pocit, že jste součástí nějakého dobrodružství a byli byste doopravdy zvědaví, jak to celé dopadne. Bohužel, častěji máte pocit, že jeden mele o voze a druhý o koze. A zatímco dotázaný odpovídá, redaktor s hlavou zabořenou do papírů, hledá další připravenou otázku nebo s nepřítomným výrazem, soustředěn na nápovědu v uchu čeká, až přijde jeho chvíle. Vás to nebaví a většinou se ani nic nedozvíte.

Celý článek >>>

8. 5 principů k dosažení kvalitních vztahů

komunikace_7

Znáte ve svém okolí někoho, kdo s naprostou lehkostí, přirozeností, bez jakékoliv námahy, přitahuje jiné lidi? Za kým lidé jdou? S kým se cítíte vy, i druzí velmi dobře, aniž byste dotyčného znali blíže? Co dělá jinak? Co jej dělá výjimečným? Patrně si tento člověk ani sám neuvědomuje, v čem spočívá kouzlo jeho osobnosti. A přesto využívá většinu, nebo všech 5 principů k dosažení kvalitních vztahů.

Většina úspěšných lidí vám potvrdí, že jedním z klíčů k dosažení jejich úspěchu jsou právě mezilidské vztahy. To, jak se chovají k druhým. Vědecké průzkumy prokázali, že 85% úspěchu, kterého dosáhneme, dosáhneme díky vztahům.

To je důvod, proč jsou vztahy v našem životě tolik důležité. A to nejen s našimi nejbližšími, ale s každým, s kým se v životě setkáme.

Na druhou stranu také průzkumy prokázaly, že 85% problémů, které v životě máme, máme díky druhým lidem!

Tak jak je možné, že je úspěšný člověk i přesto úspěšným? Jeho úspěch spočívá v samotném přístupu k problémům. Úspěšný člověk za tyto problémy nese zodpovědnost, nehledá viníka, ale zaměřuje svoji pozornost na hledání řešení.

K tomu, aby byly naše vztahy kvalitní a lidé se s námi cítili dobře, je nutné uspokojovat jejich 5 základních potřeb.

Celý článek >>>

9. Konflikty v komunikaci

efektivní komunikaci

Nedorozumění, nepochopení, konflikt, střet, boj. A to vše kvůli slovům, která někdo nějak myslel a někdo je nějak chápe. Co s tím? Jak na konflikty v komunikaci?

Abychom měli od začátku jasno. Za „konflikt v komunikaci“ považuji střet názorů, postojů, pocitů, někdy i hodně osobní. Konflikt se obvykle může stupňovat, hrotit, a v konečném důsledku může skončit nevratným poškozením vzájemných vztahů.

Každý konflikt má svou věcnou podstatu:

  • O co skutečně jde, ale bývá často skryté
  • A místo toho se na povrch dostávají emoce
Boj, nebo ústup?

Někdo doporučuje, za každou cenu se konfliktům vyhýbat.

Já vám na základě osobních, velmi bolestných zkušeností doporučím opak. Tedy, abych byl přesný: Pečlivě vždy zvažte, jestli vám uhýbání před konfliktem nepřidělá víc starostí než konflikt samotný. On totiž takový silný střet názorů může zapůsobit jako sprcha. Pročistí vzduch a uvolní napětí. A ve zklidněné atmosféře se pak lépe hledá věcné jádro sporu a jeho řešení.

Konflikty, o kterých s klienty často na svých seminářích mluvím, mívají pět typických důvodů.

Celý článek >>>

10. Komunikační brzdy 1: Slang a řeči o ničem

efektivní komunikaci

Jaké komunikační brzdy patří mezi ty nejhorší? Které z nich vidíte ve svém okolí? Které z nich používáte vy sami? Jak komunikaci nebrzdit, ale posouvat ji kupředu?

Jedno z mých klíčových doporučení pro úspěšnou komunikaci zní:

Poznejte a pochopte své komunikační partnery a komunikujte s nimi jejich jazykem!

„No jo,“ slýchávám často na trénincích, které vedu, „ale jak to mám udělat, když nemám čas ani možnosti si o druhých nic zjišťovat?”

Ta otázka je na místě jen zdánlivě. VŽDY totiž máte možnost o druhém člověku něco zjistit. Stačí se jen dívat a naslouchat.

Celý článek >>>


Zdroj: www.YeahCoach.com

Karel Kolařík

Investor, marketér

Karel Kolařík

je nadšenec YeahCoach, vášnivý online podnikatel a milovník vzdělávání. Pracuje na své časové a finanční nezávislosti. Chce žít svobodný život, který nebude ovládán systémem.

1 komentář

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..